Operatīvie dati par finansiāli saimniecisko darbību 2024. gadā:
Budžeta plāna izpilde 2024.gada 3 mēnešos  - skatīt šeit.
Peļņas un zaudējumu pārskats uz 31/03/2024 - skatīt šeit.

Operatīvā bilance uz 31/03/2024, atšifrējums  - skatīt šeit.

 ***

 2023.GADA DATI :

2023.GADA PĀRSKATS, apstiprināts  - skatīt šeit.

Peļņas un zaudējumu pārskats uz 31/12/2023 - skatīt šeit.

Operatīvā bilance uz 31/12/2023, atšifrējums  - skatīt šeit.

 ***

Informācija par 2023.gada 9 mēnešiem:
Budžeta plāna izpilde 2023.gada 9 mēnešos - skatīt šeit.
Operatīvā bilance uz 30/09/2023  - skatīt šeit.
Peļņas un zaudējumu pārskats uz 30/09/2023 - skatīt šeit.

 ***

Informācija par 2023.gada I pusgadu:
Budžeta plāna izpilde 2023.gada I pusgadā - skatīt šeit.
Operatīvā bilance uz 30/06/2023  - skatīt šeit.
Peļņas un zaudējumu pārskats uz 30/06/2023 - skatīt šeit.

 ***

Informācija par 2023.gada I ceturksni:
Budžeta plāna izpilde 2023.gada I ceturksnī - skatīt šeit.
Operatīvā bilance uz 31/03/2023  - skatīt šeit.
Peļņas un zaudējumu pārskats uz 31/03/2023 - skatīt šeit.

 ***

SIA “CĒSU TIRGUS”  GADA PĀRSKATS PAR 2022.GADU - skatīt šeit.

Vidēja termiņa darbības stratēģijas (2021. – 2023.) izpilde 2022. gadā skatīt šeit.

 ***

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 
-- > skatīt
 šeit.

*** Informācija uzdota atbilstoši pārvaldības likuma punktu secībai, pārējo punktu finanšu informāciju skatīt publiskojamajā informācijā pa iepriekšējiem darbības gadiem ***

    1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023. gadam - skatīt šeit.

        Darba plāns Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildei 2021. - 2023.gadiem -  skatīt šeit.

    4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

        Valsts un pašvaldības budžeta finansējums netiek saņemts.

     5. Atalgojuma politikas principi (informācija atjaunota 09/05/2023) :

         Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām - skatīt šeit.

         Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā - skatīt šeit.

         Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru - skatīt šeit.

    9. Informācija par organizatorisko struktūru 

        SIA "Cēsu Tirgus" organiztorisko struktūru - skatīt šeit.  

   10.  Informācija par publiskajiem iepirkumiem

          Pēdējos darbības gados publiskie iepirukmi nav veikti.

    11.  Uzņēmuma statūti - skatīt šeit.

    12. Vades reglaments - skatīt šeit.

    13.  Informācija par kapitālsabiedrības valdi  - skatīt šeit

    15. Paziņojums par vadības atbildību - skatīt šeit.

  

Par ārkārtas dalībnieka sapulces sasaukšanu 2023. gada 28. novembrī, plkst. 9.00

Saskaņā ar  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68. pantu, 70. panta pirmo daļu, 73.panta pirmo daļu, valde ierosina sasaukt ārkārtas dalībnieka sapulci.

            Dalībnieka sapulces norises laiks – 2023. gada 28. novembrī, plkst. 9.00;

            Norises vieta – SIA „Cēsu tirgus” birojā, Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā.

            kapitāla daļu turētāja pārstāvja ierosinātas izmaiņas - 29. novembrī plkst. 9.00, adrese nemainās.

Dalībnieka sapulces darba kārtībā :

  1. Par SIA “Cēsu tirgus” 2023. gada budžeta plāna grozījumiem. Ziņo: Valde, grāmatvede
  2. Informācija par 2020. gada 15.oktobra Pārjaunojuma līguma Nr.01/1510/2020 izpildes gaitu. Ziņo: Valde.

SIA "Cēsu tirgus" valde

* * * 

Informācija par kārtējās dalībnieka sapulces sasaukšanu  02/03/2023 plkst. 13:00  
 --> lasiet ŠEIT.

* * * 

Informācija par Dalībnieka ārkārtas sapulci

2022. gada 5. decembrī, plkst. 15.30,

Cēsu tirgus birojā Valmieras ielā 2, Cēsīs.

Darba kārtībā : 
1. Budžeta plāna grozījumi 2022. gadam
2. Grozījumi Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022. gadam.

 SIA "Cēsu tirgus" valde

* * * 

 Informācija par Dalībnieka ārkārtas sapulci 02/09/2022 
 --> lasiet ŠEIT.

 

 

2022.GADA INFORMĀCIJA  

   Operatīvā bilance par 2022.gada 12 mēnešiem - spiediet šeit.

   Peļņas un zaudējumu aprēķins  par 2022.gada 12 mēnešiem - spiediet šeit.

 

   Operatīvā bilance par 2022.gada 9 mēnešiem - spiediet šeit.

   Peļņas un zaudējumu aprēķins  par 2022.gada 9 mēnešiem - spiediet šeit.

   BUDŽETA PLĀNA IZPILDE 2022. gada 9 mēnešos - spiediet  šeit.

   Operatīvā bilance par 2022.gada I pusgadu - spiediet šeit.

   Peļņas un zaudējumu aprēķins  par 2022.gada I pusgadu - spiediet šeit.

   Operatīvā bilance par 2022.gada I ceturksni - spiediet šeit.

   Peļņas un zaudējumu aprēķins  par 2022.gada I ceturksni - spiediet šeit.

   2022. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpilde spiediet šeit.

2021.GADA INFORMĀCIJA  

   2021.gada pārskats - spiediet šeit.

   Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde 2021. gadā - spiediet šeit.

   Operatīvā bilance par 2021.gada 9 mēnešiem - spiediet šeit.

   Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2021.gada 9 mēnešiem - spiediet šeit.

   BUDŽETA PLĀNA IZPILDE 2021. gada 9 mēnešos spiediet šeit.

 2020

   Bilance (operatīvā) - skatīt šeit .

   Peļņas zaudējumu aprēķins (operatīvais) - skatīt šeit.

   2020.gada pārskats - spiediet šeit.

   Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde 2020. gadā - skatīt  šeit.

2019

   Bilance (operatīvā) - skatīt šeit.

   Peļņas un Zaudējumu aprēķins (operatīvais) - skatīt šeit .

   Gada pārskats - skatīt šeit.

   Stratēģijas izpilde - skatīt šeit.

2018

    Peļņas zaudējumu aprēķins (operatīvais) - skatīt šeit.

    Gada pārskats - skatīt šeit.

    Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām - skatīt šeit.

    Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā - skatīt šeit.

    Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru - skatīt šeit.

    Uzņēmuma stratēģija - skatīt šeit.

    Uzņēmuma stratēģijas grozījumi - skatīt šeit.

    Stratēģijas izpilde - skatīt šeit.

2017 

   Gada pārskats - skatīt šeit.

   Uzņēmuma stratēģija - skatīt šeit.

   Stratēģijas izpilde - skatīt šeit.

   Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām - skatīt šeit.

   Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā - skatīt šeit.

   Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru - skatīt šeit.

 *** 

Ugunsdzēsības, evakuācijas un ugunsdzēšanas ierīču pielietošanas praktiskās nodarbības.
Mācības notika 19.10.2022., tajās piedalījās gandrīz 60 Cēsu tirgus darbinieki un tirdzniecības dalībnieki, mācības vadīja sertificēts SIA FN serviss speciālists.
Tas viss pašu un apmeklētāju drošībai.

Zemāk variet skatīt fotoreportāžu, kā tas notika :

Lasīt tālāk: Ugunsdzēsības praktiskās nodarbības.

Laikraksta "Druva" ceturtdienas, 26.augusta numurā ievietots raksts "Rekonstrukcija soli pa solim", kurā varam iepazīties ar tirgus rekonstrukcijas gaitu !

Lai iepazītos ar rakstu plašāk - spiediet šeit.

Laikraksta "Druva" trešdienas, 3.marta numurā ievietots raksts "Saņem pateicību par Zemessardzes atbalstīšanu", kurā starp nominantiem iekļuvis arī "Cēsu tirgus" !

Lai iepazītos ar rakstu plašāk - spiediet šeit.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” ir Cēsu novada pašvaldības 2002.gadā dibināta kapitālsabiedrība.

Tās komercdarbības veids ir sava īpašuma iznomāšana un izīrēšana tirdzniecības dalībniekiem (tirgotājiem, ražotājiem) mazumtirdzniecības organizēšanai.
Tirgus tradīcijas Cēsīs šajā teritorijā aizsākušās 20.gs. 20.gadu otrajā pusē, lauksaimniecības produktu tirgus izskatā. Tirgus sākotnēji bijusi kā laukos vai mazdārziņos ražoto produktu vai savvaļā ievākto ogu, puķu un citu produktu pārdošanas vieta, kurā pilsētniekiem piedāvāti dažādi produkti, mājdzīvnieki, amatnieku izstrādājumi. 20.gs. 70.,80.gados tirdzniecība ar tirgum raksturīgo produkciju sašaurinājusies un vienā no ēkām Valmieras ielā 2 (vecais tirgus) tiek iekārtots Mēbeļu veikals. 90.gados pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad valstiskā līmenī tiek akceptēta privāta komercdarbība, aktivizējas arī tirgus, daudzi iedzīvotāji kā nodarbošanos un iztikas pelnīšanas veidu izvēlējās preču iepirkšanu vai sīkražošanu  un pārdošanu tirgū.

Tirgus kļūst par iedzīvotāju un pilsētas viesu apmeklētu vietu, lielu daļu pirkumu iedzīvotāji izdara tieši tirgū, jo piedāvātās produkcijas klāsts ir ļoti daudzveidīgs.

2008.gada februārī, sakarā ar iecerēto rekonstrukcijas projektu, tirgus  darbība tiek pārcelta uz jaunuzbūvēto tirdzniecības paviljonu Uzvaras bulvārī 24.

Pēdējos gados sakarā ar ekonomiskās krīzes izraisītajām sekām arī Cēsu tirgus darbība nedaudz sašaurinājusies, samazinājies tirdzniecības dalībnieku skaits, taču produkcijas klāsts ar vien saglabājies pietiekami daudzveidīgs, aktivizējušies sīkražotāji un amatnieki, paplašinājies no lielveikalu piedāvājuma atšķirīgs pārtikas produktu klāsts (gaļas izstrādājumi, zivju izstrādājumi, miltu produkti).

Siltajā sezonā ļoti aktīvi norisinās tirdzniecība āra teritorijā, kur plašā klāstā tiek piedāvāti puķu un dārzeņu dēsti, koku un krūmu stādi, savvaļā iegūtā produkcija.

CĒSU TIRGUS JAU 10 GADUS KATRU MĒNESI UZ 2 DIENĀM ORGANIZĒ IKMĒNEŠA PAPLAŠINĀTOS TIRGUS ĀRA TERITORIJĀ (gan aukstajā, gan siltajā sezonā). ŠIE TIRGI IR GAN TIRGOTĀJU, GAN PIRCĒJU IECIENĪTI UN PLAŠI APMEKLĒTI PASĀKUMI.
NO 2010.GADA TIEK ORGANIZĒTI ARĪ TEMATISKIE  – JĀŅU DIENAS, MIĶEĻA DIENAS, MĀRTIŅA DIENAS un ZIEMASSVĒTKU TIRGI.

Aktivitātes

 

 Nedēļas nogalēs piektdienās un sestdienās no 8 -  16 

Laipni aicināti mājražotāji un amatnieki (vēlama iepriekšēja pieteikšanās)

Dalībnieku ievērībai

No 01/04/2024 stājas spēkā jaunais SIA "Cēsu tirgus" pakalpojumu cenrādis, 

sīkāk var iepazīties sadaļā:


http://cesutirgus.lv/klientiem

 

Lai popularizētu Jūsu pārdodamo produkciju un tādejādi celtu tirgus apmeklētību, esam izveidojuši sadaļu mūsu mājaslapā, kurā atspoguļosim Jūsu produkciju ar attēliem un aprakstiem.

 

Tas izskatīsies šādi http://cesutirgus.lv/sadarbiba

 

Lūgums iesniegt tirgus administrācijai savas produkcijas attēlus un aprakstus.

Mēs bildēs

Sadarbības partneri